Instrukcja ładowania wózków widłowych – wszystko, co musisz wiedzieć

Instrukcja ładowania wózków widłowych – wszystko, co musisz wiedzieć

Ładowanie akumulatora wózka widłowego

Zachowanie ciągłości pracy przy korzystaniu z elektrycznych wózków widłowych wymaga optymalizacji ich ładowania. Warto również pamiętać, że odpowiednie obchodzenie się z akumulatorem zapewni mu znacznie większą wydajność i trwałość. Dowiedz się, jak powinna działać stacja ładowania wózków widłowych i jak postępować, aby uzupełnianie mocy akumulatora przebiegało bezpiecznie i sprawnie.

Akumulatory w wózkach widłowych – podstawowe informacje

Akumulatory elektrycznych wózków widłowych (baterie trakcyjne) stanowią jedne z ich najważniejszych komponentów. To właśnie ich pojemność i moc odpowiada za to, jak długo można korzystać z danej maszyny, a także jak wydajna jest jej praca. Obecnie stosuje się baterie różnych typów o wysokiej wydajności i wytrzymałości. Są one bardzo trwałe i odporne na rozmaite niekorzystne czynniki. Bardzo ważna jest jednak ich prawidłowa eksploatacja – tylko wtedy mogą zachować swoje właściwości przez spodziewanie długi czas.

Warto wiedzieć, że akumulatory dzieli się między innymi na tzw. wodne i żelowe. Akumulatory wodne zawierają ciekły elektrolit. To mniej nowoczesny i mniej trwały wariant, który wymaga okresowego uzupełniania elektrolitu. Co pewien czas niezbędne jest więc dolewanie wody do akumulatora wózka widłowego. Żelowa konsystencja elektrolitu jest za to znacznie stabilniejsza, dzięki czemu nie trzeba go uzupełniać. Akumulatory żelowe są dużo droższe, ale znacznie mniej zawodne, trwalsze i wygodniejsze w eksploatacji. Niezależnie jednak od typu baterii należy pamiętać o odpowiednim podejściu do jej ładowania – ma to bowiem ogromne znaczenie!

Szukasz wózka widłowego na wynajem? Sprawdź naszą ofertę!

Poprawna eksploatacja akumulatora wózka widłowego

Prawidłowa eksploatacja pozwala dłużej zachować odpowiednią wydajność akumulatora i ochronić go przed uszkodzeniami. Bardzo ważne jest między innymi odpowiednie ładowanie baterii wózka widłowego. Przede wszystkim nie można dopuścić do tego, aby akumulator zupełnie się rozładował. Optymalnym rozwiązaniem jest podłączenie go do źródła zasilania, zanim moc spadnie poniżej 20%. Z szybkich cykli ładowania należy korzystać jak najrzadziej, ponieważ może to prowadzić do przegrzewania się baterii. W przypadku akumulatorów z płynnym  elektrolitem konieczne jest jego regularne uzupełnianie.

Znaczenie ma również sposób, w jaki przechowywane są baterie do wózków widłowych. Muszą być trzymane w suchym i chłodnym miejscu o stałej temperaturze oraz wilgotności. Należy unikać ich ekspozycji na promieniowanie UV oraz przechowywania rozładowanych egzemplarzy.

Ładowanie wózków akumulatorowych jest tym prostsze, im nowocześniejszą baterię w nich zastosowano. Produkowane współcześnie konstrukcje są bardziej odporne na rozmaite czynniki. Warto jednak mimo wszystko dbać o ich poprawną eksploatację.

Ładowanie wózków akumulatorowych – przepisy i zasady

Ładowanie wózków akumulatorowych wiąże się z koniecznością zachowania określonych zasad bezpieczeństwa. W przypadku starszych typów maszyn konieczne jest wydzielenie osobnego pomieszczenia, w którym znajdą się stacje ładowania. W nowocześniejszych konstrukcjach montuje się jednak specjalny prostownik do wózka widłowego, dopasowany do typu baterii. Dzięki temu akumulator można ładować w hali produkcyjnej czy magazynowej, ponieważ stwarza jedynie minimalne zagrożenie wybuchu czy też wycieku elektrolitu. Mimo tego stanowisko ładowania akumulatorów nadal powinno być odpowiednio zorganizowane. Najistotniejsze zasady BHP mówią o tym, że musi:

  • być wygrodzone i  zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • być opisane i oznakowane znakami bezpieczeństwa, w tym zakazem wstępu osobom nieupoważnionym, a także zakazem używania otwartego ognia i palenia tytoniu;
  • mieć zapewnioną wentylację ogólną;
  • znajdować się w pobliżu punktu ppoż.

Sprawdź, ile kosztuje wynajęcie wózka widłowego

Stanowisko ładowania wózków akumulatorowych nie może również służyć do składowania żadnych innych przedmiotów czy towarów niezwiązanych z procesem ładowania akumulatorów. Powinna się w nim znaleźć odpowiednia instrukcja ładowania baterii wózków widłowych, a każdy pracownik musi być przeszkolony w zakresie odpowiedniego postępowania, a w szczególności zasad BHP i ppoż.

Pomieszczenie do ładowania wózków widłowych akumulatorowych
Odpowiedni prostownik do wózka widłowego znacznie zmniejsza ryzyko powstające podczas ładowania akumulatora. Pewne zasady bezpieczeństwa wciąż jednak obowiązują! W wielu zakładach nadal stosuje się osobne pomieszczenie do ładowania wózków widłowych.

Pomieszczenie do ładowania wózków widłowych akumulatorowych – zasady

W przypadku korzystania ze sprzętu starszego typu, który stwarza większe zagrożenie wybuchu lub też wycieku elektrolitu, potrzebne jest osobne pomieszczenie do ładowania wózków widłowych akumulatorowych. Musi ono mieć ściany i posadzkę z kwasoodpornego materiału i oświetlenie. Niezbędny jest też dostęp do bieżącej wody. Ponadto osoby zajmujące się ładowaniem wózków widłowych elektrycznych muszą być wyposażone w kwasoodporny sprzęt ochronny. Niezbędne jest ponadto ich dokładne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa. 

W pomieszczeniu musi się znajdować instrukcja BHP ładowania akumulatorów w wózkach widłowych. Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia oraz używania otwartego ognia. Powinno się również zapewnić stały dostęp do wyraźnie oznaczonego naczynia z roztworem sody technicznej do neutralizacji kwasu lub elektrolitu – na wypadek ich wycieku.

Zasady związane z ładowaniem wózka widłowego nie są co prawda bardzo skomplikowane, ale ich przestrzeganie jest niezwykle istotne. To kwestia przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowników, ale również żywotności i sprawności baterii.