Jak sprawnie zarządzać magazynem?

Jak sprawnie zarządzać magazynem?

zarządzanie magazynem

Sprawne zarządzanie magazynem pozwala zoptymalizować ilość czasu i środków potrzebnych do obsługi danego miejsca składowania. Dzięki temu możliwe jest zmaksymalizowanie zysków całego przedsięwzięcia (przedsiębiorstwa), a także ułatwienie pracy wszystkich osób zatrudnionych w magazynie i funkcjonujących w całym łańcuchu logistycznym. Na co zwracać uwagę, chcąc usprawnić zarządzanie magazynem i jak dobierać odpowiednie środki – na przykład pojazdy transportu wewnętrznego – do tego celu.

Funkcje magazynu

Podstawowe funkcje magazynu to przede wszystkim gromadzenie, odpowiednie przechowywanie i kontrola jakości produktów, a także ich inwentaryzacja, kompletowanie zamówień oraz przygotowanie towaru do dalszego transportu. Właściwie zarządzany magazyn pełni każdą z tych ról i przyczynia się do sprawnego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Podobnie jak w przypadku zarządzania produkcją, zadania gospodarki magazynowej muszą być realizowane w sposób zoptymalizowany pod względem nakładu czasu i środków (pieniędzy, ale również wykorzystania maszyn i zasobów ludzkich). Jedynie wtedy można mieć pewność, że współpraca zakładu produkcyjnego czy centrum dystrybucji z magazynem będzie przebiegała harmonijnie i nie zaburzy działania innych elementów przedsiębiorstwa.

Zarządzanie magazynem

Usprawnienie działania magazynu zakłada między innymi wykorzystanie odpowiednich systemów magazynowych – zarówno fizycznych konstrukcji, jak i oprogramowania, zaplanowanie przejrzystej i logicznej struktury magazynu, a także optymalizację zarządzania ruchem w magazynie.

KALKULATOR WYNAJMU WÓZKA WIDŁOWEGO – OBLICZ CENĘ NAJMU

Ładowanie...

Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prowadzenia korespondencji. Administratorem danych osobowych jest firma Irapol Sp. z o .o., ul. Szczecińska 55a, 91-222 Łódź. Przeczytaj więcej w naszej Polityce Prywatności.

* Pole wymagane

Wydajne systemy magazynowe

Na systemy magazynowe składa się wyposażenie magazynu: regały i inne konstrukcje, urządzenia automatyki, wózki widłowe magazynowe oraz inne środki transportu wewnętrznego, a także elementy związane z siecią elektryczną i zasilaniem (na przykład akumulatory, prostowniki czy elektryczne płyty montażowe). Nieodłączną częścią nowoczesnych magazynów są informatyczne systemy magazynowe i odpowiednie oprogramowanie, które ułatwia sprawne zarządzanie magazynem. Pozwala ono między innymi na zdalne kontrolowanie stanu dostępnego asortymentu, śledzenie aktualnego położenia maszyn czy wygodne odszukiwanie potrzebnego towaru.

Logiczna i optymalna struktura magazynu

Struktura magazynu powinna być starannie zaplanowana już na etapie projektowania miejsca składowania. Tworzą ją nie tylko elementy takie, jak fizyczne rozmieszczenie wyposażenia magazynu i towarów, ale również metody zarządzania magazynem, podział obowiązków wśród pracowników i zarządzających, przebieg procesów magazynowych (przede wszystkim przyjmowania, katalogowania, przechowywania i wydawania towarów oraz kontroli jakości), a nawet sposoby realizacji przepisów bezpieczeństwa.

Zoptymalizowany ruch w magazynie

Warto zadbać o to, aby każdy dźwig czy wózek widłowy na magazynie poruszał się po optymalnej trasie i z taką ilością ładunku, by zminimalizować konieczną liczbę kursów oraz ograniczyć ich długość. Takie rozwiązanie pozwala oszczędzić czas pracowników zajmujących się obsługą maszyn jezdnych, a także ograniczyć zużycie energii (w postaci prądu lub zużywanego paliwa), co wprost przekłada się obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem magazynu.

Zarządzanie ruchem w magazynie

Zarządzanie ruchem w magazynie (organizacja transportu wewnętrznego) to zagadnienie wielopłaszczyznowe, które obejmuje między innymi takie aspekty, jak wytyczenie i zoptymalizowanie ścieżek poruszania się osób i pojazdów czy dobór odpowiednich środków transportu wewnętrznego.

Rodzaje środków transportu wewnętrznego

Środki transportu wewnętrznego to maszyny i pojazdy, które wykorzystuje się do przemieszczania towarów w obrębie przedsiębiorstwa –przede wszystkim w halach produkcyjnych, magazynach i w terenie przylegającym (na przykład punkty załadunku). Można wśród nich wyróżnić:

  • dźwigi (osobowe, towarowe, budowlane),
  • przenośniki cięgnowe i bezcięgnowe,
  • wózki transportowe ręczne,
  • wózki transportowe jezdniowe (naładowne, unoszące czy podnośnikowe), w tym między innymi wózki widłowe wysokoregałowewózki widłowe kompletacyjne.

Dobór wózków widłowych w magazynie

Wózki widłowe w magazynie stanowią najczęściej wykorzystywane urządzenia transportowe. Ich popularność wynika między innymi z wygody stosowania, atrakcyjnej ceny w zestawieniu z oferowaną wydajnością czy stosunkowo łatwej i bezpiecznej obsługi takich urządzeń. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele rodzajów tego typu sprzętu, który oferuje szerokie i zróżnicowane możliwości. Dlatego równie ważnym zagadnieniem, co prawidłowa i zoptymalizowana eksploatacja wózków widłowych w magazynie, jest właściwy dobór pojazdu do planowanego zastosowania. Istnieje wiele kryteriów podziału wózków widłowych, jednak nie trzeba sztywno przejmować się ustaloną klasyfikacją – najważniejsze jest, by wybrany pojazd spełniał odpowiednie zasady bezpieczeństwa i normy prawne, był wydajny i wygodny w planowanym stosowaniu, a także cechował się wystarczającą trwałością i wytrzymałością. Ze względu na ilość dostępnych ofert, po wstępnym określeniu swoich potrzeb, najlepiej jest skonsultować się z ekspertami, którzy na co dzień doradzają klientom przy wyborze wózków widłowych.

Napęd wózków magazynowych

Wózki widłowe magazynowe mogą być wyposażone w napęd spalinowy (najczęściej na gaz LPG) lub elektryczny (zasilanie sieciowe lub akumulatorowe). Wózki spalinowe są tańsze od elektrycznych, ale nie można ich stosować w zamkniętych pomieszczeniach oraz przy składowaniu żywności. Elektryczne wózki widłowe w magazynie są ciche i wygodne w użyciu, a także stosunkowo bezawaryjne, jednak należy pamiętać, że ich zakup wiąże się zwykle z nieco większą inwestycją, niż w przypadku urządzeń spalinowych. Dodatkowo, wózki z napędem akumulatorowym wymagają regularnego ładowania, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania grafiku pracy i eksploatacji wózków widłowych w magazynie.

Wózki a szerokość korytarza roboczego

Ponieważ zmniejszenie szerokości korytarza roboczego przyczynia się do zmaksymalizowania ilości dostępnej przestrzeni magazynowej, producenci wózków widłowych starają się projektować pojazdy o możliwie najbardziej kompaktowych rozmiarach, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i możliwości technicznych. Ciekawą propozycją są wózki widłowe systemowe, które mogą pracować w bardzo wąskich korytarzach roboczych, co przyczynia się do podniesienia współczynnika efektywności wykorzystania powierzchni magazynowej i zwiększenia dostępnej pojemności przechowywania o nawet 30%.

Wózki magazynowe a wysokość regałów

Większość wózków widłowych na magazynie nie jest w stanie podnosić ładunku na znaczącą wysokość (lub nie może podnosić go wcale). W tym celu wykorzystuje się wózki widłowe wysokoregałowe, które (w zależności od modelu) są przeznaczone do obsługi regałów o wysokości od półtora do nawet ponad dziesięciu metrów.

Planowana funkcja wózka

W zależności od planowanego zastosowania urządzenia, wybiera się różne modele wózków widłowych. Przykładowo, transport jest zwykle realizowany przez urządzenia o dużym udźwigu, ale bez możliwości podnoszenia towaru na dużą wysokość, natomiast w celu wygodnego ułożenia przywiezionego ładunku na regałach lub zdjęcia z nich potrzebnych towarów, można wykorzystać wózki widłowe kompletacyjne, które są wyposażone w podnoszoną kabinę operatora, dzięki czemu osoba obsługująca pojazd zyskuje dobrą widoczność, co umożliwia pełną kontrolę nad przeładunkiem.

Udźwig wózka magazynowego

Każdy wózek widłowy na magazynie posiada określoną maksymalną wartość załadunku, która podawana jest zazwyczaj w kilogramach lub (w przypadku większych urządzeń) w tonach. Wybierając konkretne modele wózków, warto pamiętać, że jest to wartość, na którą składa się nie tylko masa samego towaru, ale także ciężar palet i opakowań, wewnątrz których znajdują się produkty. Nie bez znaczenia jest również wysokość, na którą ma być podnoszony towar o określonej masie. Aby wiedzieć, czy konkretny sprzęt jest optymalny w danej sytuacji, warto zapoznać się z diagramem udźwigu wózka.

***

Sprawne zarządzanie magazynem to złożony, wieloaspektowy proces, który wymaga doskonałej koordynacji prac na wielu różnych poziomach i dobrego wsparcia software’owego oraz sprzętowego.