Zabezpieczenie sanitarne wózków widłowych w czasie COVID-19

Zabezpieczenie sanitarne wózków widłowych w czasie COVID-19

Bezpieczeństwo w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynie zawsze powinno stanowić priorytetową kwestię. Sprawdź, jak zadbać o nie podczas epidemii koronawirusa, poprzez odpowiednie zabezpieczenie sanitarne wózków widłowych oraz pracowników, którzy mają kontakt z tymi urządzeniami, a także jak powinien wyglądać okresowy serwis wózków widłowych w zaistniałej sytuacji.

Czym jest koronawirus i jak się go pozbyć?

Koronawirus SARS-CoV-2 należy do grupy wirusów osłonkowych. Ich materiał genetyczny jest chroniony cienką warstwą lipidową (tłuszczową), na której znajdują się białka odpowiedzialne za interakcję z receptorami umieszczonymi na komórkach gospodarza. Oznacza to, że po zniszczeniu osłonki koronawirus zostaje dezaktywowany i nie stanowi już zagrożenia. Osłonka lipidowa może zostać zniszczona przez szereg substancji rozpuszczających tłuszcze. Należą do nich między innymi mydła, detergenty powierzchniowo czynne (na przykład płyn do mycia naczyń) czy środki na bazie alkoholu.

KALKULATOR WYNAJMU WÓZKA WIDŁOWEGO – OBLICZ CENĘ NAJMU

Ładowanie...

Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prowadzenia korespondencji. Administratorem danych osobowych jest firma Irapol Sp. z o .o., ul. Szczecińska 55a, 91-222 Łódź. Przeczytaj więcej w naszej Polityce Prywatności.

* Pole wymagane

Czyszczenie wózków widłowych

Skuteczne pozbycie się koronawirusa z powierzchni dotykanych często przez pracowników (kierownice, dźwignie, przyciski, fotele) możliwe jest na przykład poprzez czyszczenie wózków widłowych przy pomocy powszechnie dostępnych środków myjących. Detergenty te powinny mieć działanie odtłuszczające, co pozwala skutecznie dezaktywować wirusa. Wybór środków jest bardzo szeroki. Doskonale sprawdza się na przykład zwykłe mydło. Warto natomiast zwrócić szczególną uwagę na staranność czyszczenia (chodzi między innymi o uwzględnienie wszystkich newralgicznych powierzchni czy o odpowiednio długi czas trwania takiego mycia) oraz właściwe zabezpieczenie sanitarne osoby czyszczącej wózek, jeżeli praca ta nie jest zlecana zewnętrznemu podmiotowi.

Dezynfekcja wózków widłowych

Dezynfekcja wózków widłowych (rozumiana jako odkażanie wózków widłowych innymi środkami, niż mydło i powszechnie dostępne detergenty, z naciskiem na substancje chemiczne i inne czynniki bakterio-, grzybo- i wirusobójcze) to również skuteczna metoda zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego tych urządzeń. Wykorzystywane są w tym celu różne środki chemiczne i metody fizyczne:

  • alkohole, aldehydy, związki metali ciężkich i inne substancje chemiczne o działaniu zabijającym drobnoustroje, takie jak bakterie, grzyby, pierwotniaki czy – co istotne w przypadku SARS-CoV-2 – wirusy;
  • ekspozycja na wysokie stężenie ozonu (ozonowanie wózków widłowych działa silnie utleniająco na znajdujące się na ich powierzchni drobnoustroje i pozwala pozbyć się większości niepożądanych substancji organicznych, w tym koronawirusa);
  • lampy UV (promieniowanie ultrafioletowe w odpowiedniej ilości jest zabójcze dla większości mikroorganizmów, między innymi dla wirusów);
  • para wodna o wysokiej temperaturze i ciśnieniu (można ją wykorzystać do dezynfekcji mniej delikatnych elementów sprzętu).

UWAGA!

Jeżeli decydujesz się dezynfekcję wózków widłowych przy pomocy silnie działających środków, musisz zapewnić swoim pracownikom mającym z nimi styczność dodatkowe formy ochrony – ekspozycja na opary alkoholu, promieniowanie ultrafioletowe czy ozon jest szkodliwa nie tylko dla drobnoustrojów, ale także dla ludzi.

Bezpieczeństwo w magazynie a koronawirus

Pandemia COVID-19 to bezprecedensowa sytuacja, jednak również w takich warunkach możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy w magazynie. Podstawą sukcesu jest w takim momencie zachowanie dyscypliny sanitarnej i ograniczenie do minimum ewentualnych czynników ryzyka (przede wszystkim bezpośredniego kontaktu między pracownikami, ale również stykania się z potencjalnie skażonymi powierzchniami i przedmiotami).

Ochrona pracowników podczas korzystania z wózków widłowych

Korzystanie z wózków widłowych będzie znacznie bezpieczniejsze, kiedy wszyscy pracownicy będą stosować zalecane środki ochrony osobistej – przede wszystkim rękawice ochronne oraz maseczki. Niezwykle ważne jest, by maseczki i rękawice były noszone w prawidłowy sposób oraz by były one regularnie zmieniane – w odstępach czasu zalecanych przez producenta danych środków ochronnych oraz WHO (Światową Organizację Zdrowia). W połączeniu z regularnym odkażaniem wózków widłowych takie postępowanie umożliwi zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem do minimum. Należy również pamiętać o utrzymywaniu dystansu między pracownikami oraz – o ile to możliwe – o ograniczeniu liczby osób pracujących jednocześnie na jednej zmianie.

Serwis wózków widłowych w czasie pandemii

Odpowiednia konserwacja i serwis wózków widłowych pozwalają zapewnić ciągłość operacyjną oraz bezpieczeństwo pracy w magazynie. W związku z pandemią COVID-19, wiele firm oferujących konserwację czy przegląd wózków widłowych proponuje swoim pracownikom i klientom dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym między innymi:

  • zabezpieczenie sanitarne pracowników dokonujących prac serwisowych, przede wszystkim użycie rękawic ochronnych oraz przyłbic i  maseczek;
  • stałą kontrolę stanu zdrowia osób zajmujących się przeglądem wózków widłowych (pomiary temperatury, ocena potencjalnego ryzyka zarażenia koronawirusem na podstawie przeprowadzanych ankiet);
  • ograniczenie kontaktu poprzez inspekcje wózków widłowych dokonywane w odizolowanych miejscach (specjalne pomieszczenia udostępnione przez klienta, tereny zewnętrzne lub siedziba serwisanta w przypadku usługi w systemie door to door).

Przegląd wózków widłowych a koronawirus – prawo i bezpieczeństwo

Choć coroczny przegląd wózków widłowych może, na mocy rozporządzenia Urzędu Dozoru Technicznego, zostać wykonany w późniejszym terminie, właściciel przedsiębiorstwa odpowiada w takim przypadku za bezpieczeństwo swoich pracowników i skutki potencjalnych nieszczęśliwych zdarzeń (na przykład wypadki związane z ewentualnymi awariami urządzeń). Dlatego warto zadbać o regularne inspekcje wózków widłowych mimo zaistniałej sytuacji – przy zachowaniu odpowiednich środków ochrony sanitarnej i przeszkoleniu pracowników w zakresie zasad prawidłowego postępowania w czasie pandemii koronawirusa. Ryzyko zarażenia zostaje ograniczone do minimum przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy w magazynie.