Zmiany w przepisach UDT – obowiązujące prawo na uprawnienia UDT

Zmiany w przepisach UDT – obowiązujące prawo na uprawnienia UDT

Zmiany w przepisach UDT

Z przepisami zawsze należy być na bieżąco. Nowelizacje ustaw pojawiają się dość często, a jedna ze zmian zaszła w przepisach UDT w tym roku. Jesteś ciekaw, co się zmieniło? Ustawa wprowadziła kilka istotnych zmian, o których muszą wiedzieć osoby pracujące z wózkami widłowymi. Ustawa o zmianie dot. dozoru technicznego została podpisana przez Prezydenta RP 12 grudnia 2018 r. Przepisy tejże ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 9 lit. a w zakresie art. 22 ust. 3a, lit. b, pkt 10 lit. a-c oraz lit. e, który obowiązuje od niedawna, czyli od 1 czerwca 2019 r.

Podpowiadamy, na co powinieneś zwrócić uwagę w związku z najnowszym rozporządzeniem.

Ustawa UDT 2019 r. – zmiany w przepisach, o których musisz wiedzieć

Wiele osób może zastanawiać się, jaki był cel nowelizacji ustawy UDT. Za pośrednictwem ustawy z 9 listopada 2018 r., część przepisów o dozorze technicznym zostało sprecyzowanych. Usprawniono również niektóre systemy dozoru technicznego, co ma przełożyć się na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji wózków widłowych i nie tylko. Przedstawiamy zmiany w przepisach w ustawie UDT 2019, o których powinieneś wiedzieć.

Warto być na bieżąco ze wszystkimi przepisami prawnymi dotyczącymi UDT i wózków widłowych.

Zaświadczenia kwalifikacyjne dla operatorów? Tylko na czas określony

Główne zmiany w znowelizowanej ustawie UDT dotyczące terminowości zaświadczeń kwalifikacyjnych. Co to oznacza?

Osoby, które na co dzień pracują na wózkach widłowych… otrzymają terminowe zaświadczenia. Od 1 czerwca 2019 r. kwalifikacje dla osób obsługujących wózki widłowe oraz konserwujących urządzenia techniczne będą wydawane na czas określony. Art. 22, ust. 3a głosi:

„3a. Zaświadczenia kwalifikacyjne osób, o których mowa w ust. 3, są wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować.”

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia

Zmiany w przepisach UDT 2019 zakładają, że bez przeszkód można wystąpić o przedłużenie zaświadczeń kwalifikacyjnych. Ma się to odbywać bezpośrednio na wniosek uprawnionego i nie będzie generować dodatkowych kosztów. Nowe prawo określa dwa warunki przedłużenia okresu ważności:

  1. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed końcem daty ważności zaświadczenia;
  2. Czynności w ramach zaświadczenia kwalifikacyjnego musiały być wykonywane przez co najmniej 3 lata, w czasie ostatnich 5 lat ważności dokumentu.

KALKULATOR WYNAJMU WÓZKA WIDŁOWEGO – OBLICZ CENĘ NAJMU

Ładowanie...

Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prowadzenia korespondencji. Administratorem danych osobowych jest firma Irapol Sp. z o .o., ul. Szczecińska 55a, 91-222 Łódź. Przeczytaj więcej w naszej Polityce Prywatności.

* Pole wymagane

Terminowe zaświadczenia także dla osób konserwujących urządzenia techniczne

Zmiana w prawie UDT 2019, ma dotyczyć nie tylko operatorów wózków widłowych, ale również i osób, które takowe urządzenia konserwują. Identycznie, jak w przypadku osób obsługujących sprzęt, tutaj również obowiązuje okres ważności nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat.

Najnowsza nowelizacji ustawy UDT 2019 dotyczy nie tylko osób operujących wózkiem widłowym, ale również i techników tego sprzętu.

Wprowadzenie tej zmiany jest tłumaczone bezpośrednio w ustawie UDT 2019. Według niej terminowość uprawnień ma zagwarantować i podnieść wiedzę techniczną osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Nowelizacja ustawy ma też zapewnić wzrost poziomu kultury technicznej i poprawę bezpieczeństwa. Ma również związek z dynamicznym rozwojem techniki i potrzebą bycia na bieżąco z nowinkami odnoszącymi się do konstrukcji technicznych.

Usprawnienie systemu dozoru technicznego

Rozporządzenia UDT 2019 dotyczą również systemu dozoru technicznego, co jest istotne z punktu widzenia osób zajmujących się badaniami technicznymi, ale również i przedsiębiorców.

Sporządzanie protokołów i ksiąg rewizyjnych urządzenia w formie elektronicznej

Istotnym usprawnieniem UDT odnośnie eksploatacji i dozoru wózków widłowych jest wprowadzenie możliwości elektronicznego sporządzania badań technicznych. Zmiana w ustawie UDT 2019, m.in. opcję prowadzenia “Księgi Rewizyjnej Urządzenia” w wersji cyfrowej. Teraz przedsiębiorcy będą mieć wybór, co do tego, którą opcję sporządzania dokumentacji chcą praktykować w swoim przedsiębiorstwie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim – obowiązki eksploatującego wózki widłowe

Według Art. 19 ust. 1 wprowadzono nowy obowiązek po stronie osoby użytkujące wózki widłowe. Od tej pory, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy, każdy operator czy inny użytkownik sprzętu musi niezwłocznie powiadomić odpowiednią jednostkę dozoru technicznego, jeśli:

  • urządzenie techniczne zostało uszkodzone;
  • doszło do nieszczęśliwego wypadku związanego z obsługą wózka widłowego.

Uprawnienia UDT będą obowiązywać na terenie całej Polski

Przydatną zmianą w Ustawie o Dozorze Technicznym 2019 jest to, że zniosła ona konieczność ponownego wyrabiania zaświadczeń kwalifikacyjnych dla osób, które uzyskały owo zaświadczenie, ale wydane przez inną jednostkę UDT. Mówiąc prościej – co oznacza to usprawnienie UDT? Teraz uprawnieniami będzie można posługiwać się na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca.

Od teraz, według nowelizacji ustawy, nie trzeba już będzie ponownie wyrabiać zaświadczeń kwalifikacyjnych dla osób, które uzyskały je za pośrednictwem innej jednostki niż UDT.

Co najważniejsze – przepis ten ma zastosowanie nie tylko do urządzeń UDT, ale również i TDT oraz WDT. Do tej pory osoba, która obsługiwała wózek jezdniowy podnośnikowy i miała kwalifikacje wydane przez jedną z trzech powyższych jednostek dozoru technicznego, musiała ponownie zdać egzamin, jeśli miała zamiar obsługiwać wózek na terenie podlegającym innemu dozorowi technicznemu (czyli np. TDT). Stwarza to nowe możliwości dla operatorów sprzętu. Obecnie, w oparciu o jedno zaświadczenie, będzie można prowadzić wózek widłowy na terenie portowym podlegającym TDT, jak również obsługiwać sprzęt na hali UDT.

Art. 22 ust. 3b głosi:

“3b. Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego potwierdza kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 2 i 3, również w przypadku, gdy ze względu na miejsce instalacji, eksploatacji lub wykorzystania urządzenia technicznego dozór techniczny nad tym urządzeniem jest wykonywany przez inną jednostkę dozoru technicznego.”

Nowe definicje w nowelizacji ustawy o dozorze technicznym

Z punktu przedsiębiorców, ale też i wszystkich osób, które są na bieżąco z prawem UDT, bardzo istotne jest dodanie do znowelizowanej ustawy kilku definicji, w tym określeń:

  • modernizacja,
  • naprawa,
  • konserwacja,
  • eksploatujący.

Przejrzyste i przede wszystkim jednolite definicje pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne. Od teraz obowiązujące pojęcia będą jaśniejsze i jasno określone dla wszystkich, co pozwoli uniknąć nieścisłości.

Pamiętaj o tym, że w Get-A-Truck wszystkie wózki widłowe na wynajem posiadają ważne badania UDT. Jesteśmy na bieżąco z obowiązującym prawem!