Jak często powinno się wykonywać konserwację wózków widłowych?

Jak często powinno się wykonywać konserwację wózków widłowych?

Wózki widłowe to niezwykle wszechstronne urządzenia, kluczowe dla firm logistycznych i magazynów, ale również niektórych zakładów produkcyjnych czy innych przedsiębiorstw. Dzięki odpowiedniej dbałości o ich stan techniczny można uniknąć przykrych niespodzianek w postaci awarii, przestojów i utrudnień w pracy. Dowiedz się, na czym polega konserwacja wózków widłowych i jak często powinna być przeprowadzana.

Konserwacja wózków widłowych – przeglądy

Wózki widłowe podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) i wymagają regularnych przeglądów. Można je podzielić na trzy grupy:

 • przeglądy codzienne,
 • przeglądy konserwatorskie,
 • przeglądy okresowe.

Przeglądy codzienne polegają na sprawdzeniu stanu i sprawności wózka przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu zmiany. Jest to obowiązek każdego operatora tego rodzaju sprzętu. Przeglądy muszą być dokumentowane w księdze eksploatacji (lub księdze rewizyjnej) przynależącej do pojazdu, a wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przełożonemu. Każda taka procedura trwa zaledwie kilka minut, ale jest bardzo ważna, ponieważ pozwala wyłapać pewne nieprawidłowości, zanim doprowadzą do uszkodzenia sprzętu lub wypadku.

Przeglądy konserwatorskie wymagają odpowiednich uprawnień. Konserwator wózków widłowych musi je sprawdzać cyklicznie w celu wykrycia i usunięcia ewentualnych usterek lub innego rodzaju problemów. Takie przeglądy również są odnotowywane w dzienniku konserwacji. To niezwykle ważne, ponieważ jego zapisy są kontrolowane przez inspektorów UDT.

Przeglądy okresowe leżą w gestii UDT, a więc mają charakter kontroli. Inspektorzy sprawdzają stan techniczny wózków widłowych oraz ich dokumentację. W przypadku wykrycia nieprawidłowości mogących stwarzać zagrożenie mają obowiązek wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

Sprawdź również: Bezpieczna praca, czyli odpowiedni serwis wózków widłowych

Co obejmuje konserwacja wózka widłowego?

Konserwacja wózka widłowego obejmuje szereg czynności związanych z dbałością o jego stan techniczny. W szczególności powinna się skupiać na wykrywaniu oraz usuwaniu usterek i awarii. Konserwator wózka widłowego sprawdza:

 • poprawność funkcjonowania wszystkich jego układów,
 • stan techniczny sygnalizacji i urządzeń sterujących,
 • stan i poziom zużycia wideł oraz łańcuchów,
 • oświetlenie pojazdu,
 • sprawność sygnalizacji dźwiękowej,
 • stan i poziom zużycia opon.

Wózek widłowy może być dopuszczony do dalszego użytkowania tylko w przypadku uzyskania pozytywnej opinii konserwatora.

Konserwator wózka widłowego – sprawdzanie stanu technicznego pojazdów

Konserwator wózka widłowego to osoba o określonych uprawnieniach, której praca polega na sprawdzaniu stanu technicznego pojazdów, wykrywaniu i usuwaniu usterek. Każdy wózek widłowy musi być regularnie poddawany profesjonalnej konserwacji.

Konserwacja wózków widłowych – jak często?

Wszystkie typy przeglądów wózków widłowych muszą być wykonywane z odpowiednią częstotliwością. Jak już wspomniano, przeglądy codzienne powinny być przeprowadzane przez każdego pracownika przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy z użyciem danego pojazdu. Przeglądy techniczne UDT są natomiast wymagane raz do roku (raz na 12 miesięcy).

Konserwacja wózka widłowego przez uprawnioną do tego osobę powinna być przeprowadzana zgodnie z instrukcją urządzenia lub też przepisami prawa. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego określa, że przeglądy konserwatorskie powinny odbywać się:

 • co 30 dni – w przypadku pojazdów z pełnym dozorem technicznym, czyli: wózków jezdniowych z wysięgnikiem, wózków jezdniowych podnośnikowych z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wyposażonych w podest lub siedzisko dla obsługującego;
 • co 60 dni – w przypadku wózków z ograniczonym dozorem technicznym, czyli wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, ale tylko prowadzonych spoza pojazdu lub sterowanych zdalnie.

Przeczytaj również: Serwis wózków widłowych – jak zadbać o pojazd podczas zimy?

Konserwacja wózków widłowych – obowiązek właściciela

Warto również sprecyzować, kto jest  odpowiedzialny za konserwację wózków widłowych. W większości przypadków jest to przedsiębiorca. Jeśli sprzęt należy do Twojej firmy, to ty odpowiadasz za jego utrzymanie. Jesteś też zobowiązany do terminowego przeprowadzania przeglądów UDT i poinstruowania oraz nadzorowania pracowników w zakresie przeglądów codziennych. To właściciel wózka widłowego odpowiada również za prawidłowość jego dokumentacji, czyli zapisy w księdze rewizyjnej. Konserwator wózka widłowego może być zatrudniony w firmie na etacie lub też wynajęty w ramach outsourcingu. Należy się jedynie upewnić, że ma odpowiednie uprawnienia.

Konserwacja wózków widłowych jest jednak o wiele prostsza, gdy Twoja firma nie jest właścicielem wykorzystywanego w niej sprzętu. Korzystając z usług wynajmu wózków widłowych, zyskujesz wygodę, ponieważ to do wypożyczalni należy nadzór techniczny nad stanem sprzętu i dbanie o prawidłowość dokumentacji. Co więcej, w przypadku awarii lub uszkodzenia sprzętu nie musisz się martwić o koszty jego naprawy. Dobra wypożyczalnia zaoferuje też sprzęt zastępczy, jeśli konieczne będzie wyłączenie wózka z eksploatacji na pewien czas. Chcesz dowiedzieć się więcej o usługach wynajmu, warunkach, cenach? Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Get-A-Truck!