Jak skutecznie zoptymalizować kompletację zamówień na magazynie?

Jak skutecznie zoptymalizować kompletację zamówień na magazynie?

Sprawna praca magazynu wymaga optymalizacji każdej z procedur – tylko wówczas cały proces logistyczny może być realizowany płynnie. Kompletowanie zamówień jest jednym z ważnych czynników, o który należy zadbać, dążąc do zwiększenia efektywności zakładu. Jak to robić? Poznaj kilka cennych wskazówek!

Kompletowanie zamówień – wyzwania

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest kompletacja zamówień i na czym polega. Jest to element procesu logistycznego polegający na zebraniu i połączeniu produktów składających się na jedno zamówienie. Można ją prowadzić na kilka sposobów. Wyróżnia się komplementację ręczną, półautomatyczną i automatyczną, a także jednostopniową (realizowaną w całości w miejscu składowania towarów) oraz dwustopniową (w której towary z magazynu są przenoszone do sortowni i dopiero tam kompletuje się zamówienia).

Sprawne kompletowanie zamówień wcale nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Wymaga bowiem bardzo dobrej organizacji pracy magazynu. Im szerszy asortyment i im więcej zamówień, tym trudniejsze jest zachowanie płynności realizacji. Konieczne jest między innymi precyzyjne sortowanie towarów wraz z czytelnymi oznaczeniami dla działów czy sektorów. Bez odpowiedniego wsparcia technologicznego możliwości w zakresie liczby kompletowanych każdego dnia zamówień są bardzo ograniczone. Tymczasem klienci oczekują współcześnie błyskawicznej obsługi!

Przeczytaj również: Jak dobrać odpowiedni wózek widłowy do magazynu?

Optymalizacja kompletacji dzięki organizacji magazynu

Właściwa organizacja magazynu może zdecydowanie ułatwić i przyspieszyć proces kompletacji zamówień. Na czym ona polega? Warto zadbać między innymi o odpowiednie rozmieszczenie artykułów na regałach. Oznacza to, że:

  • w magazynie powinny być wydzielone określone strefy funkcjonalne,
  • towar powinien być uporządkowany ze względu na klasy logistyczne,
  • położenie każdej referencji powinno być określone, a dostęp do niej łatwy,
  • droga pokonywana przez pracownika podczas kompletacji powinna być jak najkrótsza,
  • artykuły, na które jest największy popyt, powinny się znajdować najbliżej strefy realizacji zamówień.

Konieczne jest również szkolenie pracowników i odpowiednie wdrażanie nowych magazynierów. Niezbędne jest zaznajomienie ich z prawidłowymi procedurami już na wstępie, tak aby wszyscy pracownicy postępowali według jednakowych schematów. Pomoże to również zminimalizować ilość pomyłek i niepotrzebnych opóźnień.

Sprawna kompletacja zamówień dzięki automatyzacji

Jednym z najlepszych sposobów na usprawnienie kompletacji zamówień jest automatyzacja. Nie chodzi o to, aby ludzi całkowicie zastąpiły maszyny – poza największymi magazynami jest to nieopłacalne. Bardzo przydatne są jednak na przykład systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse Management System). Pomagają one optymalizować procesy przetwarzania zamówień i zwiększyć kontrolę nad całym procesem. Niezwykle istotne jest też odpowiednie wyposażenie. Sprzęt taki jak wózki widłowe, podnośniki czy czytniki kodów kreskowych zdecydowanie usprawnia działania pracowników. W niektórych miejscach ułatwić pracę mogą też specjalistyczne wózki kompletacyjne. Wszystko to pozwala nie tylko realizować zamierzone zadania szybciej, ale również wyeliminować wiele błędów. Sprzęt musi być odpowiednio dobrany do rodzaju realizowanych zadań, a w razie potrzeby unowocześniany. W razie potrzeby zastosowania specjalistycznego sprzętu lub np. chwilowego zwiększenia dostępności urządzeń, warto rozważyć ich wynajem.

Kompletowanie zamówień z użyciem nowoczesnych technologii

Systemy do zarządzania magazynem (WMS) potrafią znacząco ułatwić kompletowanie zamówień w magazynie. Są tym bardziej przydatne, im większa jest liczba realizowanych każdego dnia zamówień.

Sprawne kompletowanie zamówień – optymalizacja pracy

Optymalizacja metod pracy również pomoże usprawnić kompletowanie zamówień. Można w tym przypadku przyjmować różne strategie w zależności od potrzeb i specyfiki danego magazynu, a także dowolnie je łączyć. To między innymi:

  • kompletacja dyskretna – pracownik pobiera wszystkie pozycje z pojedynczego zlecenia w trakcie jednego cyklu;
  • kompletacja grupowa – zlecenia kompletacyjna są grupowane i realizowane partiami; najczęściej dotyczy to podobnych zleceń (np. zawierających te same produkty);
  • kompletacja strefowa – pracownik przydzielany jest do wydzielonej strefy obszaru kompletacji i tam dokonuje kompletacji w trybie dyskretnym lub grupowym.

W wyborze odpowiedniej strategii pomoże między innymi analiza układu magazynu oraz spływających zamówień. Stosowane metody mogą być dobierane dynamicznie – np. zazwyczaj zamówienia są kompletowane w trybie dyskretnym, ale w momencie, w którym pojawia się większa ilość podobnych zamówień, menedżer deleguje pracownika do kompletacji grupowej.

Przeczytaj także: Jak sprawnie zarządzać magazynem?

Kompletacja towarów w magazynie pod kontrolą

Wypracowanie odpowiednich metod kompletacji towarów w magazynie może nie być łatwe. Wymaga to wiedzy i doświadczenia. Warto wesprzeć się również zaawansowanymi systemami ułatwiającymi analizę danych i wyciąganie z nich wniosków pozwalających na usprawnienie pracy. Niekiedy dobrym pomysłem jest skorzystanie z zewnętrznego wsparcia. Fachowiec, który spojrzy na organizację pracy w magazynie z dystansu, zwykle zdecydowanie łatwiej dostrzeże pewne błędy i obszary, w których można zaproponować usprawnienia.