Jak sprawdzić uprawnienia na wózki widłowe?

Jak sprawdzić uprawnienia na wózki widłowe?

Aby kierować wózkiem widłowym z mechanicznym napędem podnoszenia, trzeba posiadać uprawnienia, które obowiązują przez ściśle określony czas. Przed 2019 r. było jednak możliwe uzyskanie bezterminowego zezwolenia na prowadzenie widłaków. Dlatego obecnie ważne jest to, jak sprawdzić uprawnienia na wózki widłowe, aby móc zgodnie z przepisami kierować takimi maszynami. Kwestie z tym związane omówimy w artykule.

Kogo dotyczą uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych?

Jeśli nie wiesz, jak sprawdzić uprawnienia na wózki widłowe, pamiętaj, że dotyczą one ściśle określonej kategorii widłaków. Chodzi o te, względem których – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu – są stosowane przepisy dotyczące UDT, a więc Urzędu Dozoru Technicznego. Dotyczy to wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, czyli takich, które:

 • mają silnik spalinowy czy elektryczny,
 • umożliwiają manipulowanie towarami na wysokości do kilku lub kilkunastu metrów,
 • nie wymagają bezpośredniego udziału mięśni ludzkich podczas unoszenia ładunków.

Do kierowania takimi maszynami wymagane jest posiadanie przez operatora zaświadczenia kwalifikacyjnego. Jedynie w sytuacji, gdy obsługujesz wózki unoszące, pchające czy ciągnikowe, nie musisz mieć specjalnych uprawnień. Dotyczy to na przykład tzw. „paleciaków”.

Jak sprawdzić uprawnienia na wózki widłowe? Zwróć uwagę na rodzaj posiadanego dokumentu

Kierowanie widłakami jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Jest o nich mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, a także w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Wózki widłowe z mechanicznym napędem podnoszenia mogą być użytkowane przez osoby, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • wzięły udział w odpowiednim kursie,
 • zdały z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy.

Po zaliczeniu egzaminu otrzymuje się zaświadczenie kwalifikacyjne

Inne dokumenty – jak wynika z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych – które pozwalają na obsługę widłaków z mechanicznym napędem podnoszenia, to:

 • uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych,
 • książka operatora maszyn roboczych, w której znajduje się wpis dotyczący obsługi wózków podnośnikowych,
 • międzynarodowe uprawnienia na wózki widłowe, które zostały wydane na terenie jednego z państw należących do Unii Europejskiej bądź Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA).

WAŻNE! Jeśli użytkujesz widłaka zasilanego skroplonym gazem płynnym, czyli LPG, czy gazem ziemnym CNG, dodatkowo musisz zostać przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania butli.

Sprawdź także: Jakie są rodzaje uprawnień na wózki widłowe?

Egzamin w zakresie obsługi wózka widłowego – get-a-truck.pl

Na to, jak sprawdzić uprawnienia na wózki widłowe, wpływ ma rodzaj posiadanego dokumentu. Obecnie wydaje się zaświadczenia kwalifikacyjne, które są podstawowymi dokumentami stwierdzającymi możliwość kierowania widłakami. W Polsce honorowane są również uprawnienia udzielone na terenie UE i EFTA.

Na pytanie, jak sprawdzić uprawnienia na wózki widłowe, uwagę muszą zwrócić również osoby, które obsługują wózki widłowe inne niż te z mechanicznym napędem podnoszenia. Mogą one bowiem posiadać dokumenty, które zostały wydane po odbyciu szkolenia dedykowanego dla danego rodzaju widłaka w oparciu o program stworzony i zatwierdzony przez UDT bądź, do 1 stycznia 2011 r., Ośrodek Szkolenia Kadr w Mysłowicach.

Kierowanie takimi pojazdami jest możliwe także wówczas, gdy operator, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, może kierować pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów, na przykład na podstawie prawa jazdy kategorii B.

WAŻNE! Do 10 sierpnia 2018 r., a więc do momentu uchylenia rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, pracodawcy wydawali imienne uprawnienia na wózki widłowe pozwalające na obsługę wózków widłowych używanych w danym zakładzie. Takie dokumenty miały charakter bezterminowy. Obecnie nie są one już udzielane, jednak cały czas obowiązują – szczegóły na ten temat znajdują się poniżej.

Uprawnienia na wózki widłowe – ważność dokumentów

Jeśli nie wiesz, jak sprawdzić uprawnienia na wózki widłowe, kluczowa informacja z tym związana dotyczy tego, kiedy wydano odpowiedni dokument. Jeśli doszło do tego po 10 sierpnia 2018 r., pamiętaj, że zaświadczenie kwalifikacyjne ma określoną ważność – jak wynika z rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, wynosi ona:

 • 5 lat w przypadku wszystkich typów wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalistycznych,
 • 10 lat w odniesieniu do różnych kategorii widłaków, jednak z wyłączeniem tych, które mają wysięgnik bądź w których operator jest podnoszony wraz z ładunkiem.

jak sprawdzić uprawnienia na wózki widłowe w przypadku imiennych zezwoleń? W odniesieniu do nich ważność ustalono do końca roku 2023 (dla dokumentów wydanych do 31 grudnia 2004 r.), 2024 (w odniesieniu do uprawnień zdobytych przed 31 grudnia 2014 r.) lub 2027 (gdy zezwolenia wydano po 1 stycznia 2015 r.).

Poznaj sposoby na to, jak sprawdzić uprawnienia na wózki widłowe

Jeśli szukasz informacji na temat tego, jak sprawdzić uprawnienia na wózki widłowe, sprawa jest prosta – odpowiednich informacji musisz szukać w dokumentach, które uprawniają do obsługi widłaków. Zwróć uwagę na:

 • adnotację „ważne do”, znajdującą się na zaświadczeniu kwalifikacyjnym, które jest wydawane w formie plastikowej karty identyfikacyjnej,
 • termin zdobycia imiennego uprawnienia i to, na jak długo została przedłużona ważność takiego dokumentu.

Z kolei wówczas, gdy posiadasz książkę operatora maszyn roboczych, zweryfikuj, czy jest w niej zawarty wpis w zakresie obsługi wózków jezdniowych.

Masz uprawnienia na widłaki i chcesz wynająć solidne i nowoczesne wózki widłowe? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą – zadzwoń do nas, aby zamówić wózek z bezpłatnym transportem pod wskazany adres i serwisem w cenie wypożyczenia. Działamy na terenie całej Polski!