Obsługa wózka widłowego – 10 najczęściej popełnianych błędów podczas użytkowania

Obsługa wózka widłowego – 10 najczęściej popełnianych błędów podczas użytkowania

obsługa wózka widłowego

Obsługa codzienna wózka widłowego powinna być realizowana bezpiecznie, aby nie powstawały zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Dlatego każdy, kto kieruje tego typu maszyną, musi unikać popełniania błędów, które mogą doprowadzić do kolizji z innym pojazdem, potrącenia pieszego albo zniszczenia regałów. W artykule opiszemy najczęściej zdarzające się pomyłki w czasie obsługi wózka widłowego.

1. Obsługa wózka widłowego bez uprawnień

Większość typów widlaków wymaga ukończenia specjalistycznego kursu i zaliczenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego. Obsługa wózka widłowego przez nieuprawnione osoby może skutkować:

niezachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa,

brakiem dokładnego rozeznania, w jaki sposób steruje się maszyną,

niestosowaniem się do oznakowania na magazynie.

Wywołuje to liczne zagrożenia, które mogą doprowadzić nawet do śmierci operatora czy innego z pracowników. Dlatego należy przestrzegać wymogów prawnych i przekazywać sprzęty do użytku wyłącznie tym osobom, które posiadają uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

Sprawdź także: Jak i czy warto zrobić kurs na wózki widłowe?

2. Jazda wózkiem widłowym do tyłu

Widlaki posiadają wprawdzie lusterka wsteczne, to jednak nie służą one do poruszania się do tyłu. Umożliwiają stałe monitorowanie tego, co dzieje się wokół maszyny, aby na przykład nie doprowadzić do uderzenia ładunkiem któregoś z pracowników albo najechania na jeden z elementów infrastruktury. Prawidłowa obsługa wózka widłowego czołowego czy bocznego wymaga, aby operator patrzył bezpośrednio w kierunku jazdy.

3. Przekraczanie dopuszczalnego udźwigu widlaka

Instrukcja obsługi wózka widłowego albo tabliczka znamionowa dokładnie wskazuje, jaką nośność ma pojazd. Należy ściśle stosować się do zaleceń z tym związanych, nawet jeśli wydaje się nam, że możemy umieścić więcej ładunków na widłach. Niezachowanie dopuszczalnego udźwigu może spowodować przewrócenie się sprzętu i zniszczenie go oraz uszkodzenie towaru.

4. Poruszanie się wózkiem widłowym z uniesionymi widłami

Często zdarza się przekroczenie optymalnej wysokości, co może skutkować:

– utratą stabilności i przewróceniem się maszyny w wyniku przesunięcia punktu ciężkości,

– kolizją z innym pojazdem czy pracownikiem zakładu albo z elementami infrastruktury ze względu na to, że operator miał słabą widoczność.

W trakcie jazdy widły powinny być uniesione na około 15 cm ponad posadzkę. Takie umiejscowienie ładunku zapobiega jego zsunięciu się.

5. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości

Obsługa wózka widłowego wysokiego składowania oraz każdego innego typu wózka widłowego wymaga zachowania odpowiedniej prędkości, w tym podczas wykonywania manewrów, takich jak skręcanie. Należy ją dostosować do:

rodzaju nawierzchni,

warunków występujących na danym terenie, w tym natężenia ruchu pieszych czy szerokości przestrzeni między regałami.

Kluczowe jest stosowanie się do obowiązujących w zakładzie ograniczeń. Jeśli więc umieszczono tablice, zakazujące jazdy powyżej 20 km/h, należy się bezwzględnie do nich stosować. Gdy tego nie zrobimy, istnieje ryzyko przewrócenia maszyny czy wypadku z udziałem pieszego.

wózek widłowy poruszający się z dużą prędkością

Obsługa wózka widłowego musi uwzględniać wymogi związane z optymalną prędkością. Należy ją dostosować do oznakowania oraz warunków panujących na danym terenie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko kolizji z innym pojazdem, wypadku z udziałem pieszego czy zniszczenia elementów infrastruktury.

6. Jazda wózkiem widłowym na wzniesieniu czy pochyłości z ładunkiem zwróconym ku dołowi

Tam, gdzie jest nierówny teren, obowiązuje zasada, o której mówi każdy kurs obsługi wózka widłowego„zawsze ładunkiem do góry”. Zarówno podczas wjeżdżania na wzniesienie, jak i poruszania się w dół, widły razem z umieszczonymi na nich towarami powinny być zwrócone do góry. Dlatego, jeśli jedziemy do przodu, używamy biegu przedniego, a wracając – wstecznego. W przeciwnym wypadku narażamy się na ryzyko zsunięcia ładunku albo nawet wywrócenia widlaka.

7. Unikanie korzystania z sygnalizacji

Sygnalizatory dźwiękowe oraz świetlne w ramach wykonywania operacji związanych z obsługą wózka widłowego są niezbędne do tego, aby ostrzegać pracowników o wykonywanych manewrach, w tym cofaniu czy manipulowaniu ładunkami w pobliżu drzwi. Stanowią one niezbędne uzupełnienie istniejących środków bezpieczeństwa i pozwalają zapobiec wielu wypadkom. Jeśli nie będą stosowane, zwiększa się ryzyko kolizji z innym pojazdem czy potrącenia pieszego. Z drugiej strony, problemem może być również zbyt częste, nieuzasadnione ich wykorzystywanie, co prowadzi między innymi do zaburzenia pracy w magazynie z uwagi na częste wstrzymywanie realizacji czynności przez innych pracowników.

8. Niezapinanie pasów bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa to podstawowe zabezpieczenie przed możliwością wypadnięcia operatora z widlaka, co może skutkować odniesieniem przez niego poważnych obrażeń, a nawet śmiercią. Dlatego zawsze, zanim wózek zostanie uruchomiony, należy zapiąć pasy.

9. Poruszanie się i parkowanie wózka widłowego w miejscach do tego nieprzeznaczonych

Wózek widłowy powinien jeździć po wyznaczonych trasach, a więc tam, gdzie ruch pieszych jest jak najmniejszy. Pozwoli to zapobiec wypadkom i zagrożeniom dla zdrowia oraz życia ludzkiego. Także parkowanie jest dozwolone w określonych miejscach, co jest szczególnie ważne wówczas, gdy ładujemy akumulatory – w czasie tego procesu osoby spoza obsługi technicznej nie powinny zbliżać się do pojazdu, gdyż na przykład zapalenie papierosa może wywołać wybuch.

10. Brak bieżącej kontroli stanu technicznego

Zanim operator przystąpi do pracy, instrukcja obsługi wózka widłowego elektrycznego czy spalinowego wymaga, aby przeprowadzić rutynową kontrolę. Obejmuje ona weryfikację:

układu podnoszenia,

hamulców,

opon.

Niedopuszczalne jest, aby sterować urządzeniem, gdy widoczne są wycieki paliwa czy oleju bądź przy hamowaniu trzeba używać zbyt dużego nacisku na pedał. Każdy tego typu przypadek powinien zostać zgłoszony przełożonemu. Jeśli tego nie zrobimy, narazimy się na przykład na ryzyko wypadku z udziałem pracownika magazynu (gdy nie zadziałają hamulce) czy nieodwracalnego uszkodzenia silnika. Napraw nie powinniśmy realizować samodzielnie, ale trzeba to powierzyć fachowcom.

Przeczytaj również: Bezpieczna praca, czyli odpowiedni serwis wózków widłowych

Chcesz wynająć solidny i niezawodny wózek widłowy? Interesuje Cię dostawa bezpośrednio do zakładu pracy? Sprawdź cennik i skorzystaj z naszego kalkulatora wynajmu. Nasza oferta obejmuje widlaki różnych typów oraz profesjonalny serwis urządzeń.