Psychotesty na wózki widłowe – kto musi je mieć i jak wyglądają?

Psychotesty na wózki widłowe – kto musi je mieć i jak wyglądają?

psychotesty na wózki widłowe

Praca operatora wózka widłowego to zajęcie dobrze płatne, ale jednocześnie bardzo wymagające. Nie każdy pracownik może prowadzić wózki widłowe, a wielu pracodawców przy rekrutacji bierze pod uwagę ukończony kurs operatora oraz posiadane uprawnienia. Można zdobyć je wyłącznie poprzez odbycie teoretycznego i praktycznego kursu zakończonego państwowym egzaminem. Kandydaci na stanowisko kierowcy wózka widłowego muszą przejść także badania lekarskie oraz psychotesty na wózki widłowe. Jak wygląda takie badanie i jak się do niego przygotować? Ile są ważne psychotesty na wózek widłowy? 

Psychotesty na wózki widłowekto musi je mieć?

Operator wózka widłowego powinien posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy na stanowisku wymagającym nieustannej koncentracji i odporności na stres, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych osób. W związku z tym wymagane jest ukończenie kursu, a warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu są właśnie psychotesty dla operatorów wózków widłowych. Po uzyskaniu uprawnień można ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku operatora wózka – także i wtedy należy przejść psychotest. Wózki widłowe, a w szczególności wózki wysokiego składowania, wymagają sprawności psychoruchowej; pracodawcy nie chcą ryzykować i dopuszczać do pracy osób bez orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność kandydata do podjęcia pracy. Takie orzeczenia wystawiają lekarze medycyny pracy, którzy zlecają również psychotesty. Wózek widłowy nie jest dopuszczany jako pojazd do jazdy w ruchu drogowym na drodze publicznej, jednak jeśli pracodawca zatrudnia pracownika na stanowisko kierowcy wózków jezdniowych, badania psychotechniczne na wózki widłowe są obowiązkowe. Wynika to ze specyfiki pracy kierowcy zawodowego oraz ma związek z ryzykiem zawodowym. Niezależnie od tego, czy pracodawca wymaga badań psychotechnicznych, czy też nie, warto przejść je dla własnego bezpieczeństwa. Psychotesty na wózki widłowe różnią się nieco od tych, które przechodzą kierowcy kategorii B, dlatego nawet jeśli posiadasz orzeczenie od psychologa, należy przejść badania.

 

Zobacz również,  gdzie odbyć kurs na wózki widłowe i ile to kosztuje 

 

Psychotesty na wózki widłowe: ile są ważne oraz ile kosztują?

Jedno z najważniejszych pytań odnośnie do badań psychotechnicznych brzmi: Ile są ważne badania psychotechniczne na wózek widłowy? O ile lekarz nie zaleci inaczej, takie psychotesty należy powtarzać co pięć lat. Zmiana zaleceń najczęściej dotyczy osób po 60 roku życia – ze względu na możliwe większe problemy z koncentracją – w takiej sytuacji  zalecane są częstsze badania. Ile kosztują psychotesty na wózki widłowe? Ceny mogą różnić się w zależności od ośrodka przeprowadzającego testy; zwykle to około 100 zł. Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku skierowania na psychotesty nowego pracownika, koszt badania – tak jak w przypadku wizyty u lekarza medycyny pracy – pokrywa pracodawca.

Na czym polegają psychotesty na wózki widłowe?

Testy psychotechniczne na wózki widłowe to badania psychologiczne określające zdolność do wykonywania pracy w zawodzie i są przeprowadzane przez uprawnionego do tego psychologa. Całe badanie trwa od 30 do 90 minut i obejmuje część pisemną oraz testy aparaturowe. Przykładowe psychotesty na wózek widłowy rozpoczyna wypełnienie ankiety osobowej oraz kwestionariuszy sprawdzających między innymi koncentrację i odporność na stres pracownika. Po zakończonej części teoretycznej następuje badanie z wykorzystaniem aparatów. Pozwala ono na określenie czasu reakcji na bodźce oraz sprawdzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i widzenia przestrzennego, wrażliwości na olśnienie i widzenia zmierzchowego. Jednym z zadań może być na przykład wciskanie odpowiedniego przycisku, gdy pojawi się jedno z trzech świateł lub sygnał dźwiękowy. Psycholog przeprowadza także wywiad – rozmowę mającą na celu między innymi ustalenie, jak kandydat radzi sobie w warunkach stresowych. Na końcu następuje omówienie wyników i wydanie opinii na temat zdolności kandydata do wykonywania pracy na stanowisku operatora wózka widłowego.

Jak przygotować się do badania?

Na badanie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (najlepiej dowód osobisty) oraz skierowanie od lekarza medycyny pracy lub od pracodawcy. Jeśli na co dzień korzystasz z okularów lub soczewek do jazdy bądź czytania, także weź je ze sobą. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za psychotesty powinny mieć przy sobie również dane firmy: pełną jej nazwę, adres oraz NIP. Badanie psychotechniczne nie wymaga żadnych wcześniejszych przygotowań; kandydat na operatora wózka widłowego powinien być zdrowy, wypoczęty oraz bezwzględnie trzeźwy. Zarówno alkohol, jak i choroba lub duże zmęczenie mogą wpływać na wynik badania. Podczas testów słuchaj uważnie instrukcji do poszczególnych zadań oraz pracuj w skupieniu – nie przejmuj się, nawet jeśli wydaje ci się, że któreś zadanie zostało wykonane nieprawidłowo. Niezaliczenie psychotestów zdarza się stosunkowo rzadko, a psycholog na podstawie wywiadu i obserwacji może zadecydować o powtórzeniu badania.