Co ile trzeba robić przegląd wózka widłowego, ile to kosztuje i jakie są rodzaje przeglądów

Co ile trzeba robić przegląd wózka widłowego, ile to kosztuje i jakie są rodzaje przeglądów

Przegląd wózka widłowego - get-a-truck.pl

Regularny przegląd wózka widłowego jest potrzebny, aby maszyna działała bezawaryjnie i nie stwarzała zagrożeń dla pracowników. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie przeglądy trzeba wykonywać i kiedy należy to robić, a także jaki jest ich koszt.

Przegląd wózka widłowego – jakie są typy przeglądów?

Aby widłak był użytkowany zgodnie z przepisami, co może zapobiec kosztownym awariom i groźnym wypadkom w miejscu pracy, konieczne są regularne przeglądy. Odpowiednie przepisy z tym związane znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Wskazano w nim, że w trakcie eksploatacji maszyny potrzebny jest przegląd konserwacyjny wózka widłowego. Ponadto UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego, przeprowadza badania okresowe, doraźne oraz specjalne.

Co to jest i kiedy należy przeprowadzić przegląd konserwacyjny wózka widłowego?

To przegląd wózka widłowego kluczowy w kontekście utrzymania pełnej sprawności maszyny, która jest w ciągłej eksploatacji.  Przegląd konserwacyjny widlaka jest realizowany przez tzw. konserwującego. To osoba, która powinna spełniać odpowiednie wymagania – przejść specjalne szkolenie i zdać z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT, który dotyczy na przykład norm dozoru technicznego czy dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń transportu bliskiego.

Przegląd konserwacyjny wózka widłowego obejmuje sprawdzenie:

  • stanu technicznego mechanizmu napędowego, układu hamulcowego oraz cięgien nośnych;
  • sprawności urządzeń zabezpieczających, sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych;
  • prawidłowości obsługi widłaka.

Przegląd wózka widłowego przez konserwującego jest często zlecany zewnętrznym, wyspecjalizowanym firmom. Powinien odbywać się co 30 dni, a w przypadku wózków prowadzonych i zdalnie sterowanych co 60 dni

Konserwujący jest zobowiązany także do przeprowadzenia przeglądu corocznego, w trakcie którego weryfikuje stan konstrukcji nośnej, tor jezdny oraz instalację ochrony przeciwporażeniowej.

Konserwujący wykonuje przegląd wózka widłowego - get-a-truck.pl

Przegląd konserwacyjny wózka widłowego to podstawa prawidłowej eksploatacji widlaka. Powinien być przeprowadzany co 30 lub 60 dni. W jego trakcie specjalista sprawdzi mechanizm napędowy, urządzenia zabezpieczające i sterujące oraz prawidłowość obsługi maszyny.

Oprócz tego wymaga się, aby każdy operator przed przystąpieniem do pracy wykonał przegląd codzienny. Jego celem jest wykrycie usterek, które mogłyby zagrozić bezpiecznej eksploatacji pojazdu i które wymagają natychmiastowej naprawy. Taki przegląd wózka widłowego obejmuje sprawdzenie, czy nie ma wycieków paliwa lub oleju, czy opony nie są uszkodzone, czy hamulce działają prawidłowo.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj również: Bezpieczna praca, czyli odpowiedni serwis wózków widłowych.

Okresowy przegląd wózka widłowego – co ile należy go przeprowadzić? Jaki ma zakres?

Badanie okresowe powinno być realizowane co rok, przy czym nie obejmuje widlaków prowadzonych i zdalnie sterowanych

Jego celem jest sprawdzenie, czy:

  • wózek widłowy jest wyposażony w niezbędne urządzenia zabezpieczające i ochronne, i czy działają one prawidłowo;
  • umieszczone na maszynie napisy ostrzegawcze oraz instrukcje są czytelne;
  • zrealizowano zalecenia z poprzedniego badania i nie powstały uszkodzenia, które wymagają naprawy.

Okresowy przegląd UDT wózka widłowego wymaga przeprowadzenia prób funkcjonowania urządzenia z obciążeniem. Dzięki temu można zweryfikować poprawność działania poszczególnych mechanizmów, w tym wideł. Organ UDT musi również sprawdzić wpisy w księdze rewizyjnej i dzienniku konserwacji urządzenia, a także protokoły pomiarów elektrycznych oraz zaświadczenia kwalifikacyjne konserwujących i operatorów maszyn.

Przeczytaj również: Co zawiera książka eksploatacji wózka widłowego i jak ją prowadzić?

Co obejmuje doraźny przegląd wózka widłowego? Kiedy należy go wykonać?

Przegląd UDT wózka widłowego o charakterze doraźnym przeprowadza się w określonej sytuacji, na przykład wówczas, gdy maszyna została naprawiona lub zmodernizowana. Chodzi między innymi o wymianę zespołu napędowego, urządzeń chwytających lub cięgien nośnych. W takich wypadkach potrzebne jest badanie doraźne eksploatacyjne, które pozwoli stwierdzić, czy po dokonaniu ingerencji sprzęt działa poprawnie i może być bezpiecznie użytkowany.

Inne rodzaje przeglądów to doraźne powypadkowe lub poawaryjne. Wykonuje się je, aby określić stan techniczny maszyny oraz przyczyny nieszczęśliwego wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia.

Z uwagi na to, że widlaki prowadzone i zdalnie sterowane nie muszą przechodzić badania okresowego, w ich przypadku wymagany jest kontrolny przegląd wózka widłowego. Realizuje się go co 2 lata. Jego zakres jest podobny do okresowego.

Przegląd specjalny wózka widłowego – kiedy i po co się go wykonuje?

Przegląd specjalny wózka widłowego jest potrzebny, gdy widlak przekroczy resurs, czyli okres zdolności użytkowej. Określa się go na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia maszyny w założonym czasie eksploatacji. Szacunkowo wynosi około 10 lat pracy albo 7–10 tysięcy motogodzin, jednak parametry te zależą od rzeczywistych warunków użytkowania maszyny.

W trakcie takiego przeglądu sprawdza się stan techniczny widlaka i określa, jakie naprawy są konieczne. W niektórych sytuacjach może być potrzebny remont kapitalny.

Przegląd wózka widłowego – cena

Jednorazowy przegląd wózka widłowego kosztuje około 200 zł netto

Gdy jest połączony z wymianą oleju oraz filtrów, stawka rośnie do 500–750 zł netto. Może być jeszcze wyższa, gdy potrzebna będzie wymiana podzespołów układu hamulcowego czy kierowniczego.

Takie koszty mogą sporym obciążeniem dla firmowego budżetu, szczególnie wtedy, gdy w zakładzie używa się kilku albo kilkunastu maszyn. Nadmiernych wydatków można jednak łatwo uniknąć – wystarczy wynająć widlaka z serwisem w cenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu płacisz abonament w stałej wysokości i nie martwisz się kosztami przeglądów czy napraw. Sprawi to, że wydatki staną się bardziej przewidywalne.

Chcesz wynająć wózek widłowy z przeglądami i serwisem w cenie wypożyczenia? Szukasz niezawodnego sprzętu, który posłuży Ci wiele lat? Skontaktuj się z nami – mamy szeroki wybór modeli akumulatorowych i na gaz.