Na co należy zwracać uwagę podczas korzystania z wózka widłowego na gaz?

Na co należy zwracać uwagę podczas korzystania z wózka widłowego na gaz?

Wózek widłowy gazowy podczas umieszczania palety w gnieździe magazynowym - get-a-truck.pl

W halach magazynowych bardzo użytecznymi sprzętami są wózki widłowe. Poza maszynami ręcznymi oraz akumulatorami wykorzystywane są pojazdy spalinowe. Wśród nich znajduje się również wózek widłowy gazowy. Poznaj zasady, jakie warto stosować podczas jego użytkowania.

Z czego jest zbudowany i jak działa wózek widłowy na gaz?

Wózek widłowy gazowy ma kabinę operatora, maszt, karetkę oraz widły. To, co odróżnia go od pozostałych tego typu sprzętów, to butla gazowa, która:

  • znajduje się za kabiną operatora, na nadwoziu,
  • służy do zasilania urządzenia – dzięki niej można poruszać się po magazynie i wykonywać manewry,
  • jest wygodna w obsłudze – po zużyciu gazu wystarczy wymienić pojemnik na nowy (w przypadku LPG) bądź uzupełnić paliwo (CNG), co nie zajmuje wiele czasu.

Zasilanie takiego widlaka polega na tym, że po odkręceniu butli gaz za pomocą elastycznego węża jest doprowadzany do elektrozaworu i dalej do reduktora. Tam tworzy się podciśnienie, wprawiające w ruch membrany. Następnie gaz jest podawany do mieszalnika, co umożliwia pracę silnika.

Wózek widłowy na gaz jest ekonomiczny podczas codziennej eksploatacji – paliwo gazowe jest wydajne, co pozwala długo pracować na jednej butli. Dużą zaletą jest możliwość wykorzystywania widlaków gazowych zarówno w zamkniętych przestrzeniach, jak i na zewnątrz, na przykład na placach manewrowych. 

Wózek widłowy gazowy – podstawowe zasady eksploatacji

Wózek widłowy na gaz wydatnie pomaga w realizacji procesów magazynowych, ale tylko wówczas, gdy jest prawidłowo użytkowany. Powinien on być obsługiwany przez osobę, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego – można je uzyskać po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego.

Sprawdź także: Jakie uprawnienia są potrzebne na wózek widłowy?

Dodatkowym wymogiem dla osób, które zamierzają kierować wózkami gazowymi, jest odbycie przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania butli oraz jej wymiany. Mówi o tym § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Takie przeszkolenie zwykle jest częścią kursu, który uprawnia do uczestnictwa w egzaminie. Wykłady teoretyczne z zakresu zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem LPG czy CNG powinny obejmować minimum 2 godziny.

Istotne jest regularne wykonywanie przeglądów, aby sprzęt utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym i zapobiegać usterkom. Badania okresowe powinny być przeprowadzane co rok. W ich trakcie inspektorzy UDT sprawdzają, czy butla została dopuszczona do użytku i czy jest poprawnie zamontowana. Także operator każdorazowo przed rozpoczęciem pracy powinien zweryfikować stan nadwozia oraz sprawność działania poszczególnych układów, zwracając szczególną uwagę na szczelność butli gazowej.

Inne zalecenia dotyczą:

  • poruszania się po magazynie tylko wyznaczonymi drogami i nie przekraczania dopuszczalnej prędkości – w innym wypadku może dojść do kolizji i uszkodzenia butli z gazem,
  • parkowania widlaka w bezpiecznym miejscu i każdorazowego zabierania kluczyka w momencie opuszczania pojazdu.

Wykorzystując wózek widłowy gazowy, trzeba też pamiętać o tym, by nie przekraczać dopuszczalnej ładowności wózka. W przeciwnym razie może dojść do jego przewrócenia się, czego skutkiem może być uszkodzenie butli z gazem i wybuch. Wózkiem można kierować tylko wtedy, gdy operator ma zapięte pasy, a na jego głowie znajduje się kask.

Jak bezpiecznie wykorzystywać wózek widłowy na gaz?

Z uwagi na to, że wózek widłowy gazowy jest wyposażony w butlę LPG czy CNG, podczas poruszania się nim i wykonywania manewrów trzeba zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do jej uszkodzenia. Pamiętaj, że gaz jest skrajnie łatwopalny i działa na ludzi dusząco, a więc jego przedostanie się poza butlę może wywołać poważne zagrożenia dla pracowników.

Eksploatując wózki widłowe na gaz, należy zadbać o to, aby:

  • butla nie spadła z wózka podczas jazdy – w tym celu trzeba stale monitorować stan zamocowań,
  • nie była ona narażona na nagłe wahania temperatury – jest to istotne ze względu na duże ciśnienie panujące wewnątrz pojemnika,
  • nie doszło do rozszczelnienia butli na przykład w wyniku upadku na nią ciężkich przedmiotów.

W sytuacji, gdy poczujesz ulatniający się z butli gaz, należy szybko wyłączyć zawór. Aby usunąć źródło wycieku, warto wezwać Straż Pożarną.

Przeczytaj również: Wózek widłowy gazowy – gdzie sprawdzi się najlepiej?

Wózek widłowy na gaz z zmontowaną butlą LPG - get-a-truck.pl

Eksploatując wózek widłowy gazowy, szczególną uwagę należy zwrócić na stan butli. Trzeba ją chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi czy nagłymi wahaniami temperatury, aby nie doszło do jej rozszczelnienia, co grozi nawet wybuchem.

Wózek widłowy gazowy wymaga zachowania szczególnej ostrożności podczas składowania i wymiany butli

Jeśli w magazynie używany jest wózek widłowy na gaz, należy zadbać o to, aby butle były odpowiednio przechowywane. Wymagania z tym związane zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych. Butle z gazem najlepiej przechowywać w kontenerach o konstrukcji ażurowej, które:

  • mają postać klatek magazynowych – dla łatwiejszej wymiany powietrza nie są one zabudowane,
  • powinny być ustawione na zewnątrz, w odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych (minimum 8 m) – dopuszcza się ulokowanie butli wewnątrz magazynu, ale wówczas warto wydzielić osobne pomieszczenie (butle nie mogą znajdować się w sąsiedztwie źródeł ciepła), które musi spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej.

Butle zawsze należy składować w pozycji stojącej. Jeśli silnik widlaka pracuje nierówno, pojazd gaśnie albo zapala się kontrolka małej ilości gazu, należy wymienić butlę. W tym celu trzeba założyć rękawice ochronne, odłączyć przewód, odpiąć zatrzaski i założyć nowy pojemnik. Warto zadbać o to, aby gaz był dobrej jakości – powinien on być zgodny z normą PN-EN 589.

Zamierzasz wynająć wózek widłowy na gaz? Wybierz nasze usługi – dysponujemy flotą niezawodnych widlaków każdego typu, które dostarczamy w każde miejsce w Polsce. Napisz do nas, aby skorzystać z wynajmu krótko- albo długoterminowego.