Czy uprawnienia na wózki widłowe mogą być bezterminowe?

Czy uprawnienia na wózki widłowe mogą być bezterminowe?

Kierowanie wózkami widłowymi wymaga posiadania odpowiednich uprawnień, które są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w kursie, często zadają sobie pytanie dotyczące tego, czy stare uprawnienia na wózki widłowe są ważne? W artykule wyjaśnimy wszelkie wątpliwości z tym związane.

Czy uprawnienia na wózki widłowe są bezterminowe?

Uprawnienia umożliwiające bezterminowe kierowanie wózkami widłowymi były wydawane na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Dotyczyło to, jak wynika z § 4 ust. 1 pkt 2 tego aktu, imiennych zezwoleń wystawianych przez pracodawców. Aby je otrzymać, należało spełnić następujące warunki:

  • mieć co najmniej 18 lat,
  • ukończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie zorganizowane przez pracodawcę, które bazowało na programie opracowanym lub zatwierdzonym przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Imienne zezwolenie było ważne wyłącznie na terenie zakładu należącego do tego pracodawcy, który wystawił taki dokument. Trzeba było więc starać się o kolejne, gdy doszło do zmiany pracodawcy.

Jeśli zastanawiasz się, czy uprawnienia na wózki widłowe są bezterminowe, odpowiedź jest jednoznaczna – w świetle aktualnie obowiązujących przepisów nie możesz otrzymać zezwolenia obowiązującego do końca życia. Najważniejsze zmiany w tym zakresie wprowadziły rozporządzenia ministerialne, o których jest mowa poniżej.

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Jeśli nie wiesz, czy stare uprawnienia na wózki widłowe są ważne, warto sięgnąć do rozporządzeń:

  • Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
  • Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Pierwsze z tych rozporządzeń weszło w życie w dniu 10 sierpnia 2018 r. W jego § 4 ust. 1 stwierdzono, że wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (kategoria ta obejmuje wszystkie tego typu maszyny poza wózkami unoszącymi, pchającymi oraz ciągnikowymi) mogą być obsługiwane przez osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne.

O takich zaświadczeniach jest mowa w drugim ze wspomnianych rozporządzeń, obowiązującym od 1 czerwca 2019 r. Są one wydawane po odbyciu kursu oraz zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu zorganizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Sprawdź również: Jak i czy warto zrobić kurs na wózki widłowe?

Jaki jest czas obowiązywania uprawnień do kierowania wózkami widłowymi?

Zastanawiasz się, czy stare uprawnienia na wózki widłowe są ważne? Pamiętaj, że od 1 czerwca 2019 r. obowiązują przepisy, które mówią o tym, że ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego wynosi:

  • 5 lat w przypadku dawnej kategorii I WJO, która dotyczy wszystkich typów widlaków, w tym specjalistycznych oraz wysokiego składowania,
  • 10 lat dla wózków z wyłączeniem tych, które mają wysięgnik bądź w których operator jest podnoszony wraz z ładunkiem (kategorie II WJO oraz IIII WJO).

Po upływie tego okresu nie każdy musi starać się o ponowne sprawdzenie kwalifikacji, które jest zakończone państwowym egzaminem. Wystarczy bowiem złożyć wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia na 5 lub 10 lat. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby taki dokument został przekazany w odpowiednim terminie, czyli nie później niż 3 miesiące przed upływem ważności zaświadczenia. Należy również dołączyć oświadczenie o tym, że czynności z zakresu obsługi wózka były wykonywane przez wnioskodawcę przez minimum 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia. Przedłużenie kwalifikacji jest możliwe tylko wtedy, gdy posiada się pozwolenie wydane przez UDT. Nie dotyczy to więc imiennych zezwoleń.

Czy stare uprawnienia na wózki widłowe są ważne?

Jeśli uzyskałeś imienne zezwolenie od pracodawcy, dotyczące możliwości obsługi wózków widłowych, przez pewien czas nie musisz uczestniczyć w kursie oraz przystępować do państwowego egzaminu. Wskazują na to przepisy zawarte w § 18 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Wskazano w nich, że takie zezwolenie zachowuje ważność:

  • do 31 grudnia 2023 r., gdy zostało ono wystawione najpóźniej do 31 grudnia 2004 r.,
  • do 31 grudnia 2026 r. w przypadku dokumentów uzyskanych do 31 grudnia 2014 r.,
  • do 31 grudnia 2027 r., jeśli zezwolenie wydano po 1 stycznia 2015 r.

Początkowo terminy te ustalono na 31 grudnia 2019, 2020 oraz 2021 r. Po wejściu w życie takich przepisów nadal wiele osób zastanawiało się, czy uprawnienia na wózki widłowe są bezterminowe. Gdy doszli oni do wniosku, że tak nie jest, masowo zaczęli zgłaszać się do egzaminów, co mogło doprowadzić do trudności z ich realizacją. Dlatego na mocy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym ustalono nowe terminy ważności imiennych zezwoleń.

Sprawdź także: Jakie uprawnienia są potrzebne na wózek widłowy?

Egzamin z obsługi wózka widłowego- get-a-truck.pl

Aby dowiedzieć się, czy stare uprawnienia na wózki widłowe są ważne, należy sięgnąć do ministerialnych rozporządzeń. Wskazują one na to, że imienne zezwolenia wydawane przez pracodawców zachowują ważność maksymalnie do 2027 r. Po upływie tego okresu należy wziąć udział w szkoleniu i zdać państwowy egzamin.

Na koniec pozostaje jeszcze wyjaśnić, jak sprawdzić uprawnienia na wózki widłowe. Jest to ważne dlatego, aby dochować terminów sprawdzenia czy przedłużenia kwalifikacji. W przypadku imiennych zezwoleń trzeba sięgnąć do opisanych już przepisów, w których jest mowa o wydłużeniu ważności takich zezwoleń. Jeśli natomiast brałeś udział w egzaminie UDT, warto zweryfikować dane znajdujące się na zaświadczeniu wydawanym w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Wskazano tam między innymi ważność kwalifikacji.

Posiadasz uprawnienia do kierowania widlakami i chcesz wynająć wózek widłowy? Skorzystaj z naszej oferty – dysponujemy dużą flotą niezawodnych i funkcjonalnych maszyn. Zadzwoń do nas, a zapewnimy Ci fachowe doradztwo, transport maszyny w dowolne miejsce w Polsce oraz serwis w cenie wynajmu.