Przepisy BHP a wózki widłowe – co trzeba wiedzieć

Przepisy BHP a wózki widłowe – co trzeba wiedzieć

Widlaki to urządzenia, które są na szeroką skalę wykorzystywane w magazynach, sklepach wielkopowierzchniowych czy tartakach. Podczas ich użytkowania należy stosować zasady BHP – wózki widłowe wymagają prawidłowej obsługi, aby nie doszło do powstania zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Z artykułu dowiesz się, jakie są to zasady.

Przepisy BHP – wózki widłowe muszą być obsługiwane przez osoby z kwalifikacjami

Najważniejsze zasady BHP dotyczące obsługi widlaków zawarto w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. 

Jest w nim mowa między innymi o wymaganiach, jakie powinna spełnić każda osoba, która zamierza kierować taką maszyną. Chodzi o posiadanie jednego z trzech dokumentów, a więc:

 • zaświadczenia kwalifikacyjnego, które jest wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 • uprawnień maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych,
 • książki operatora maszyn roboczych, w której znajduje się wpis dotyczący obsługi widlaków.

Jeśli chodzi o zasady BHP, wózki widłowe jezdniowe, których nie wyposażono w mechaniczny napęd podnoszenia, mogą być kierowane również przez osoby, posiadające prawo jazdy, na przykład kategorii B. Honorowane jest także zaświadczenie ukończenia szkolenia, które uprawnia do kierowania ściśle określonym typem widlaka i zostało zorganizowane w oparciu o program opracowany albo zatwierdzony przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) lub Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach. 

Ponadto osoba, która kieruje widlakiem z napędem LPG bądź LNG, musi zostać przeszkolona w zakresie bezpiecznego użytkowania butli z gazem.

Ten artykuł też może Cię zainteresować: Jakie są rodzaje uprawnień na wózki widłowe?

Co zawiera instrukcja BHP obsługi wózka widłowego?

Jeśli chodzi o wózki widłowe, przepisy BHP wymagają tego, aby przed dopuszczeniem do pracy operator zapoznał się z różnymi zasadami. Odnoszą się one do tych, które zawarto w instrukcji wózka w zakresie czynności powierzonych przez organizatora pracy, a także które są związane z ryzykiem zawodowym. Duże znaczenie ma też instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych.

Zasady BHP obowiązujące w zakładzie powinny zostać przekazane operatorowi:

 • podczas szkolenia, które jest organizowane na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • każdorazowo po wprowadzeniu zmian warunków występujących w miejscu użytkowania widlaka.

Najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera instrukcja BHP przy obsłudze wózka widłowego. Mówi ona między innymi o tym, kto może kierować widlakiem – poza posiadaniem odpowiedniego zaświadczenia niezbędne jest ukończenie 18 lat oraz wykazywanie się dobrym stanem zdrowia. Taki dokument reguluje również zasady bezpiecznej pracy w trakcie poruszania się wózkiem widłowym i manipulowania ładunkami.

Pracownicy zapoznają się z instrukcją obsługi BHP wózka widłowego - get-a-truck.pl

Wózek widłowy może być użytkowany tylko wtedy, gdy przed rozpoczęciem realizacji zadań operator zapozna się z różnymi dokumentami. Wśród nich znajduje się instrukcja BHP wózka widłowego, w której zawarto wymagania dotyczące tego, kto i w jaki sposób może obsługiwać widlaka.

Zasady BHP – wózki widłowe muszą być w prawidłowy sposób przygotowane do pracy

Zanim na terenie zakładu zaczną być wykorzystywane wózki widłowe, przepisy BHP wskazują, że organizator pracy powinien odpowiednio przygotować maszyny do eksploatacji. Często realizacja zadań z tym związanych jest przekazywana na rzecz operatorów, którzy przed uruchomieniem maszyn są zobowiązani do zweryfikowania prawidłowości oraz sprawności działania:

 • układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego,
 • mechanizmów podnoszenia,
 • osprzętu roboczego,
 • systemu oświetlenia oraz sygnalizacji,
 • urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
 • elementów ochronnych.

Jeśli kierujący maszyną stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości czy usterki, odpowiednie adnotacje musi umieścić w dokumentach eksploatacyjnych widlaka. Konieczne jest również natychmiastowe przekazanie pojazdu do naprawy – dzięki temu można zapobiec bardziej kosztownym awariom oraz zagrożeniom dla zdrowia pracowników czy osób postronnych.

Przeczytaj także: Co zawiera książka eksploatacji wózka widłowego i jak ją prowadzić?

Stosując przepisy BHP, wózki widłowe powinny być również poddawane regularnym czynnościom kontrolnym. Jak wynika z rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, raz w roku należy zrealizować przegląd okresowy, a także, w razie potrzeby, przeprowadzić badanie doraźne eksploatacyjne (jest ono wymagane po naprawie lub modernizacji widlaka) czy powypadkowe.

BHP – wózki widłowe to urządzenia, które należy prawidłowo użytkować podczas jazdy i manewrowania

Jeśli w Twoim zakładzie pracy jest użytkowany wózek widłowy, BHP obejmuje zasady, które dotyczą poruszania się taką maszyną oraz manipulacji ładunkami za jej pomocą. Pamiętaj o:

 • przestrzeganiu ogólnych przepisów ruchu drogowego,
 • zakładaniu odzieży i osprzętu ochronnego, w tym kasku czy okularów,
 • zachowaniu bezpiecznej odległości od pojazdów znajdujących się z przodu, która wynosi około 10 m na równej drodze oraz 20 m na pochyłości,
 • poruszaniu się po wyznaczonych trasach z odpowiednią prędkością– należy ją dostosować nie tylko do znaków, ale również nasilenia ruchu, szerokości i stanu dróg czy widoczności,
 • unikaniu użytkowania maszyn spalinowych w pomieszczeniach zamkniętych– można je wykorzystywać tylko tam, gdzie substancje szkodliwe wydostające się z silnika oraz hałas związany z jego pracą nie powodują przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych wartości.

Ważne jest też to, aby dostosować wagę i wymiary transportowanych towarów do podstawy ładunkowej urządzenia. Maszyny nie można używać, jeśli podłoże jest niestabilne i śliskie. W trakcie zjazdu ze wzniesienia pojazd powinien poruszać się tyłem, aby nie doszło do jego przewrócenia się w wyniku przeważenia.

Interesuje Cię wynajem wózka widłowego? Chcesz wypożyczyć sprzęt z darmowym serwisem oraz dostawą pod wskazany adres? Napisz do nas, aby zapoznać się z szeroką ofertą widlaków.