Wózek widłowy unoszący – jak często należy wykonywać jego przegląd?

Wózek widłowy unoszący – jak często należy wykonywać jego przegląd?

Wózek widłowy unoszący w trakcie manipulacji ładunkami w magazynie - get-a-truck.pl

Wózek widłowy unoszący, tak jak każdy inny typ widlaka, wymaga regularnego serwisowania. Jest to niezbędne, aby sprzęt utrzymać w należytym stanie technicznym i zapewnić jego bezproblemowe oraz bezpieczne eksploatowanie przez wiele lat. Sprawdź, jak często należy przeprowadzać przegląd takiej maszyny.

Dlaczego wózek widłowy unoszący powinien być regularnie serwisowany?

W przypadku widlaka przeglądy są niezbędne przede wszystkim po to, aby zapewnić bezawaryjne działanie sprzętu. Regularna konserwacja przyczynia się do szybkiego wykrywania drobnych usterek, które w przypadku zaniedbań mogłyby doprowadzić do poważnych awarii, wiążących się z wysokimi kosztami naprawy, a także powstania zagrożeń dla pracowników. Na przykład w sytuacji, gdy odpowiednio wcześnie nie zostanie wykryte uszkodzenie mechanizmu odpowiadającego za sterowanie dyszlem, w trakcie manipulacji paletą może dojść do jej upadku na ziemię i zniszczenia towarów znajdujących się na niej.

Jeśli wózek widłowy unoszący jest utrzymywany w odpowiednim stanie technicznym, a służą do tego między innymi przeglądy, może on:

  • być eksploatowany przez wiele lat – jest to opłacalne dla zakładu, gdyż nie trzeba zbyt często wymieniać floty używanej w hali, co wiązałoby się ze sporymi wydatkami,
  • pracować w taki sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo w trakcie manipulacji ładunkami – nie pojawiają się zagrożenia związane na przykład z możliwością przewrócenia się maszyny w wyniku uszkodzenia kół podporowych.

Wózki widłowe unoszące powinny podlegać regularnym przeglądom także z tego powodu, że odpowiednia konserwacja pozwoli im działać wydajnie. Przyczynia się to do usprawnienia procesów magazynowych czy transportowych, a tym samym redukcji kosztów ponoszonych przez zakład i szybszego realizowania zamówień klientów.

Zachęcamy do przeczytania: Wózki unoszące widłowe – pomocne przy dostawach i transporcie

Jakim przeglądom podlega wózek widłowy unoszący?

Wózki unoszące widłowe to maszyny, które są obsługiwane ręcznie i nie mają mechanicznego napędu podnoszenia – umożliwiają one manipulację towarami do wysokości około 30 cm. W związku z tym nie podlegają one przepisom o dozorze technicznym, o czym świadczy między innymi to, że nie uwzględniono ich w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Dlatego względem tego typu widlaków nie ma obowiązku przeprowadzania przeglądów, o których jest mowa w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Dotyczy to przeglądów:

  • okresowego, organizowanego co roku,
  • doraźnego kontrolnego (co 2 lata),
  • powypadkowego lub poawaryjnego,
  • konserwacyjnego – jego częstotliwość to 30 dni.

Nie oznacza to jednak, że wózek widłowy unoszący nie powinien podlegać przeglądom. Są one potrzebne, aby wyeliminować zagrożenia związane z nieprawidłowym działaniem poszczególnych podzespołów, co może prowadzić nawet do wypadków podczas pracy.

Jak często powinien być realizowany przegląd, jeśli chodzi o wózek widłowy unoszący?

Dobrą praktyką jest, aby eksploatując wózek widłowy unoszący, sprawdzanie jego stanu technicznego wykonywać każdego dnia, przed rozpoczęciem pracy. Warto zweryfikować, czy poszczególne podzespoły działają prawidłowo. Kontrola powinna objąć to, czy:

  • na obudowie nie są widoczne jakieś uszkodzenia,
  • widły nie są skręcone bądź wygięte,
  • koła podporowe, odpowiadające za zachowanie stabilności urządzenia w trakcie pracy, znajdują się w nienagannym stanie i prawidłowo amortyzują ładunek,
  • dyszel zapewnia prawidłową prędkość oraz wysokość unoszenia.

Po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości warto skierować sprzęt do naprawy. Dzięki temu zapobiegnie się zagrożeniom związanym na przykład z możliwością przewrócenia się widlaka i uszkodzenia ładunku.

Przewóz towarów za pomocą wózka widłowego unoszącego - get-a-truck.pl

Wózek widłowy unoszący nie podlega przepisom dotyczącym nadzoru technicznego, dlatego w jego przypadku nie ma obowiązku wykonywania przeglądów. Warto je jednak przeprowadzać, nawet codziennie, aby sprawdzić, czy poszczególne podzespoły, w tym dyszel, widły oraz koła podporowe, gwarantują bezpieczne użytkowanie.

Jeśli na terenie zakładu wykorzystuje się wózek unoszący widłowy, kompleksowe przeglądy warto ponadto wykonywać co pewien okres, na przykład w każdym roku eksploatacji. Weryfikacja stanu technicznego jest zalecana również wtedy, gdy widlak doznał poważnej awarii (nie działa na przykład dyszel) albo został uszkodzony między innymi w wyniku zderzenia z inną maszyną używaną w hali czy sklepie wielkopowierzchniowym. W takich wypadkach trzeba sprawdzić poprawność działania poszczególnych podzespołów i ewentualnie wykonać niezbędne naprawy.

Przeczytaj także: Jak często powinno się wykonywać konserwację wózków widłowych?

Interesuje Cię wynajem wózka widłowego unoszącego? Szukasz niezawodnego sprzętu z serwisem w cenie wypożyczenia, który zostanie dostarczony pod Twój adres? Napisz do nas, aby wybrać odpowiednią maszynę oraz umówić się na termin jej odbioru.